x
съобщение
Нямате нови писма.
Известия за коментари
Известия за коментари
Нямате нови известия.
Мнения в абонирани
Мнения в абонирани
Добави приятел
Приятели
Нямате нови покани за приятелство.
Дейност на приятели
Дейност на приятели
Вход през фейсбук

Пуснаха за обсъждане насоките за кандидатстване по подмярка 4.2

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 85 000 000 евро

Пуснаха за обсъждане насоките за кандидатстване по подмярка 4.2
Автор: Фермер.БГ
Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода  2014-2020 представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съобщиха от Министерството на земеделието, храните и горите. 
 
 
Целта на процедурата е подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез:
 
1. по-добро използване на факторите за производство;
2. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
3. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
4. постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);
5. подобряване опазването на околната среда.
 
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 85 000 000 евро.
Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 15 000 евро, а максималният размер е левовата равностойност на 2 000 000 евро. 
 
По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).
Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.
 
Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 03.02.2018 г. (включително) на следната електронна поща: rdd@mzh.government.bg.
Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

 

© 2018 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!


Свързани новини
Възможност за сключване на договори над наличния бюджет по мярка 4.2
 

Коя тема от новата ОСП представлява най-голям интерес за Вас?

news