Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук.

Приемам
x
съобщение
Нямате нови писма.
Известия за коментари
Известия за коментари
Нямате нови известия.
Мнения в абонирани
Мнения в абонирани
Добави приятел
Приятели
Нямате нови покани за приятелство.
Дейност на приятели
Дейност на приятели
Вход през фейсбук

НАЗ за новата ОСП: Да - на директните плащания, не - на Втори стълб

Асоциацията на зърнопроизводителите настоява за запазване на сегашната схема за обвързана подкрепа

НАЗ за новата ОСП: Да - на директните плащания, не - на Втори стълб
Автор: Фермер.БГ
Темата за определянето на насоките за бъдещото развитие на земеделието в Европейския съюз  (ЕС) и проектирането на рамката на Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода след 2020 г. е най-актуалната тема в селското стопанство. 
 
Според Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) е необходимо да бъде отчетен безспорният принос на една от най-важните общностни политики за обезпечаване на продоволствената сигурност на населението на почти целия европейски континент чрез снабдяване с храни на достъпни цени.
 
В същото време, според зърнопроизводителите, се налага да бъдат намерени рационални и адекватни решения на съвременните предизвикателства, пред които се изправя земеделието на ЕС:  постигане на конкурентоспособност на производството на вътрешнообщностния и на външните пазари; пазарна нестабилност, фитосанитарни проблеми и вредни въздействия на неблагоприятни климатични условия, и бедствия; сложно администриране и прилагане на многобройни изисквания, стандарти и контрол (административна и финансова тежест); Brexit;
 
ЕС продължава да е сред най-големите вносители на храни и селскостопански продукти. Следващата ОСП следва да предложи ефективни инструменти и механизми за преодоляване на тези предизвикателства, което може да бъде постигнато единствено чрез силен, стабилен и консолидиран бюджет.
 
 В официална позиция на НАЗ се казва, че новата ОСП след 2020 г. трябва да предложи: 
 
- Запазване на директните плащания
Необвързаната с производството подкрепа трябва да продължи да се прилага, тъй като този тип плащане представлява вид компенсация за спазването на европейските норми и стандарти. В този контекст, конкурентоспособността на международните пазари на суровини е силно зависима от директната подкрепа, тъй като разходите за покриване на изискванията не могат да бъдат включени в продажната цена на продукцията.
 
Директните плащания са основен инструмент за гарантиране на определено ниво на сигурност и стабилност на приходите на земеделските стопани и играят важна роля за поддържане на земеделското производство в необлагодетелствани райони, считат от НАЗ. 
 
Те са категорични, че идеята за национално съфинансиране на бюджета по Първи стълб е неприемлива, тъй като това, според асоциацията, ще създаде неравнопоставеност в условията между отделните държави членки, с оглед различните възможности, които предлагат техните бюджети.
 
 
Освен това националното дофинансиране не кореспондира на търсеното справедливо подпомагане чрез изравняване на директните плащания и изоставяне на историческия подход при определяне на техните нива.
В следващата ОСП диспропорциите между старите и новите държави членки трябва да бъдат премахнати, като бъдат осигурени, ако не изравнени, то поне максимално близки ставки на директната подкрепа на площ.
 
- Облекчено прилагане на директната схема за екологизиране
Екологизирането следва да спомага за устойчивото използване на природните ресурси, без това да рефлектира върху намаляване на продуктивността и доходите на стопанствата, обясняват от НАЗ. 
 
„Настоящите затруднения при прилагането на зелените мерки, свързани както със свръхадминистриране, така и с усложнено заявяване и изпълнение на изискванията от страна на земеделските стопани, следва да бъдат избегнати чрез предоставяне на възможност за повече гъвкавост, която да позволи на държавите членки сами да избират какви инструменти да прилагат, съобразно особеностите и ограниченията на техните региони“, се казва в позицията на зърнопроизводителите.
 
 
И допълват, че за целите на облекченото прилагане на мерките за екологизация е необходимо да се опрости комплицираната методика за изчисляване на отделните компоненти от изискванията.
 
- Запазване на настоящият модел на схемата за обвързана подкрепа
Прилаганият модел на обвързано с производството подпомагане следва да продължи действието си и след 2020 г., т.е. настоящият обхват да се запази, като се отчита и икономическият принос и потенциал на производствата на култури от целевите сектори.
 
- Имплементиране на подаването на документи по електронен път
Едно от решенията в посока намаляване на административната тежест за земеделските стопани в бъдещата ОСП е внедряването на система за подаване по електронен път на документи за кандидатстване по схемите за директни плащания. Това само по себе си ще повиши ефективността и ще облекчи достъпа на земеделските стопани до публичните услуги.
 
- Ефективни инструменти за управление на риска
Настоящата ОСП не разполага с ефективни инструменти, които да  противодействат и/или смекчават негативните последици от резките колебания в цените, климатичните и фитосанитарни рискове. Ефективни механизми за превенция и защитни инструменти срещу кризисни ситуации в сектора следва да бъдат разработени извън рамките на Първи стълб.
 
- Премахване на Втори стълб на ОСП
Досегашното прилагане на инвестиционните мерки на Втори стълб у нас не води до постигане на търсените ефективни резултати, считат от НАЗ. Превръщането му в инструмент за масови злоупотреби, нерационално разходване и източване на средства, чрез подпомагане на спекулативни, неустойчиви и нежизнеспособни проекти, на практика обезсмисля по-нататъшното му съществуване.
 
Също така следва да се вземе под внимание, че ПРСР генерира непрекъснат процес на корупционни схеми и огромно административно натоварване за публичните органи и земеделските стопани, допълват от НАЗ.
 
От асоциацията смятат, че на държавите членки следва да се предостави правото да вземат решения дали да прилагат Втори стълб. В случай, че такава възможност не бъде заложена в бъдещата ОСП, структурата на следващата многогодишна рамка на ПРСР следва да бъде сведена до по-малко на брой мерки – атрактивни и достъпни за стопанствата с икономически принос и потенциал, посредством гарантирани бюджети по сектори.
 
- Определяне на праг на националното подпомагане на земеделския сектор
С цел минимизиране на изкривяванията в конкуретоспособността между земеделските стопанства от различните държави членки, е наложително да бъде определена граница на отпусканото от държавите членки подпомагане по национални схеми за доплащания за селскостопанския сектор.
 
Размерът на националните доплащания не следва да превишава 30% от стойността на финансовия пакет на ОСП, определен за страната, считат от НАЗ.
 
Въвеждането на такава регулация ще подпомогне процеса към действително сближаване между държавите чрез осигуряване на равнопоставени условия на ниво ЕС, смятат от асоциацията на зърнопроизводителите. 
 
Днес в министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) предстои среща на министър Румен Порожанов с бранша именно по тази тема. 
 

 

© 2017 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!

Свързани новини
Матюс: Ще сме с тази ОСП още почти десетилетие
 

Нужно ли е животните под селекционен контрол да подлежат на ДНК контрол?

news