x
съобщение
Нямате нови писма.
Известия за коментари
Известия за коментари
Нямате нови известия.
Мнения в абонирани
Мнения в абонирани
Добави приятел
Приятели
Нямате нови покани за приятелство.
Дейност на приятели
Дейност на приятели
Вход през фейсбук

МЗХ излага стратегически цели за развитие на сектор Хидромелиорации

От Проекта за Обща стратегия за управление и развитие на хидромелиорациите и зашита от вредното въздействие на водите, изготвен от Министерство на земеделието и храните, става ясно, че едва около 8% от „годните“ площи, обслужвани от „НС” ЕАД, реално се напояват

МЗХ излага стратегически цели за развитие на сектор Хидромелиорации
Автор: Фермер.БГ
снимка: © Фермер.БГ
Никой не може да отрече, че хидромелиоративната инфраструктура в България, е сериозно увредена. От Проекта за Обща стратегия за управление и развитие на хидромелиорациите и защита от вредното въздействие на водите, изготвен от Министерство на земеделието и храните, става ясно, че едва около 8% от „годните“ площи, обслужвани от „НС” ЕАД, реално се напояват.
 
Земеделските стопани непрекъснато инвестират в нови технологии за напояване в стопанствата си, без да имат ясно разбиране за възможните алтернативи, разходите и изискванията за експлоатация и поддръжка. Отводнителните системи  и системите за защита от наводнения, включително язовирите, са изправени пред сходни предизвикателства. Последните наводнения показаха, че язовирите имат изключително значение в извънредни ситуации. Все по-ясно се осъзнава, че ако бъде възстановена и модернизирана, съществуващата хидромелиоративна инфраструктура, ще бъде критично важен елемент за намаляване на произтичащите от изменението на климата рискове по отношение на производителността, устойчивото развитие на селското стопанство и управлението на земята, пише още в Проекта.
 
Стратегията предлага оперативни цели, които ще работят за подобряване на напоителната инфраструктура, чиято роля ще бъде задоволяване на нарасналите нужди на селскостопанските култури от вода, докато инфраструктурата за отводняване и за защита от наводнения, както и корекциите на реки, ще осигурят защита на обработваемата земя от вредните въздействия, свързани с климатичните рискове. Така и по този начин хидромелиоративният сектор ще генерира значителни ползи както за селскостопанската общност, така и за по-широки кръгове от обществото. 
 
Стратегически цели на МЗХ:
 
Стратегическа цел 1: Изграждане на правен и институционален капацитет, който да проправи път към автономни и самофинансиращи се организации за управление на финансово устойчиви хидромелиоративни системи. 
 
- Цел към 2018 г.: До края на 2018 г. Първият етап на правната и институционалната реформа е завършен, в това число е приет нов Закон за хидромелиорациите и изменение на Закона за сдружения за напояване, и на територията на бившите клонове на „НС” ЕАД са учредени Регионални публични предприятия по хидромелиорации, които отговарят за експлоатацията, поддръжката и управлението на хидромелиоративната инфраструктура и се управляват от Управителен съвет, включващ представители на съответните сдружения за напояване и държавни и общински органи.  
 
- Цел към 2020 г.: До края на 2020 г. са завършени два водещи проекта за модернизация на хидромелиоративната инфраструктура със съдействието на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони; Регионалните предприятия по хидромелиорации и сдруженията за напояване и отводняване са достатъчно укрепнали, за да управляват системите в сътрудничество, след като им е възложена пълна отговорност за управлението на инфраструктурата вследствие на изпълнението на Интегрираните планове за модернизация на напояването и отводняването; Регионалните предприятия по хидромелиорации предоставят услуги на сдруженията за напояване на договорени ценови нива, които допринасят за възстановяване на разходите и стимулират по-ефективното ползване на вода.
 
- Цел към 2030 г.: До края на 2030 г. Вторият етап на правната и институционалната реформа е завършен; Регионалните предприятия по хидромелиорации постепенно са се развили в поне 12 Регионални органа за управление на хидромелиорациите, покриващи цялата площ, в която се предлагат хидромелиоративни услуги в България и предоставящи такива услуги на редица участници, включително съответните сдружения за напояване, на съответно договорени цени; пълната отговорност за управлението на инфраструктурата е възложена на Регионални органи за управление на хидромелиорациите, вследствие на изпълнението на Интегрираните планове за модернизация на напояването и отводняването. 
 
 
Стратегическа цел 2: Засилване на конкурентоспособността на селскостопанския сектор чрез осигуряване на дългосрочна перспектива, определяйки инвестиционните приоритети в напояване и отводняване на земеделските стопанства, както и в свързаните услуги.
 
- Цел към 2018 г.: До края на 2018 г. първата партида от допустима инвестиционна подкрепа за напояване ще бъде отпусната на ниво земеделски стопанства за цялата територия на страната. 
 
- Цел 2020: До края на 2020 г. допустимата инвестиционна подкрепа за напояване и отводняване е отпусната на фермерите - бенефициери в районите, определени за възстановяване и модернизация на главната канална и тръбна мрежа. 
 
- Цел към 2030 г.: До края на 2030 г. допустимата инвестиционна подкрепа за напояване е отпусната на фермерите – бенефициери в районите под управлението на Регионалните хидромелиоративни управленски органи, обслужващи поливни площи от 450 000 хa; средните добиви са нараснали с 30%. 
 
Стратегическа цел 3: Възстановяване на достъпа до хидромелиоративната инфраструктура на земеделските земи и нейното устойчиво използване чрез инвестиции във възстановяване и модернизация: 
 
- Цел към 2018 г.: До края на 2018 г. и с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони хидромелиоративната инфраструктура на земеделските земи в районите на водещите проекти, управлявана от Сдружения за напояване, е възстановена и модернизирана, обслужвайки 2 500 хa напоявана площ. 
 
- Цел към 2020 г.: До края на 2020 г. хидромелиоративната инфраструктура на земеделските земи в районите на водещите проекти и под управлението на Регионалните предприятия по хидромелиорации е възстановена и модернизирана, обслужвайки 25 000 хa напоявана площ. 
 
- Цел към 2030 г.: До края на 2030 г. 70% от хидромелиоративната инфраструктура под управлението на Регионалните хидромелиоративни предприятия/ Регионални органи за управление на хидромелиорациите е възстановена и модернизирана. 
 
Стратегическа цел 4: Възстановяване на функциониращата инфраструктура за защита от вредното въздействие на водите (напр. корекции на речни корита, оказващи влияние върху хидроморфологичните характеристики), високи нива на подпочвени води и други вредни въздействия на водите. 
 
- Цел към 2018 г.: До края на 2018 г. е завършен пълният опис на съоръженията за ЗВВВ (включително тези за защита от наводнения и корекциите на реки), инвестиционните проекти са идентифицирани, категоризирани и оценени за финансиране, включително зелените инфраструктурни проекти за ускорено финансиране, които да се подкрепят по линията на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
 
- Цел към 2020 г.: До края на 2020 г. приоритетните зелени инфраструктурни проекти са изпълнени в рамките на водещи проекти и с финансиране от фонд на ЕЗФРСР; 
 
- Цел към 2030 г.: До края на 2030 г. 50% от приоритетните инвестиции за защита от вредното въздействие на водите са осъществени с подкрепата на финансиране от ЕЗФРСР и в пълно съответствие с плановете за управление на риска от наводнения. 

 

Според МЗХ цялостната стратегия и следването и изпълнението на тези цели би довело до възстановяване на ефективен и ефикасен хидромелиоративен сектор за икономически жизнеспособно, конкурентно земеделие, устойчиво на въздействията от изменението на климата и осигуряващо защита от вредното въздействие на водите.

 

Обща стратегия на управление и развитие на хидромелиорациите и защита от вредното въздействие на водите

 

© 2016 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!


Свързани новини
Сдруженията за напояване вече ще плащат за инфраструктурата
 

Промените в схемите за обвързана подкрепа ще ...

news