x
съобщение
Нямате нови писма.
Известия за коментари
Известия за коментари
Нямате нови известия.
Мнения в абонирани
Мнения в абонирани
Добави приятел
Приятели
Нямате нови покани за приятелство.
Дейност на приятели
Дейност на приятели
Вход през фейсбук

Износът на слънчоглед ще се увеличи рязко до 900 хил. тона

Потреблението на слънчоглед у нас ще се повиши с 14% до малко над 2.1 млн. тона, очакват експерти на МЗХГ

Износът на слънчоглед ще се увеличи рязко до 900 хил. тона
Автор: Фермер.БГ
Износът на слънчоглед от България за пазарната 2017/18 година се очаква да надмине съществено миналогодишния, като може да достигне около 900 хил. тона.
 
 
Прогнозата е част от Ситуационно-перспективния анализ за предлагането и потреблението на слънчоглед през тази пазарна година, публикуван от отдел „Агростатистика“ на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
Благоприятните предвиждания се дължат и на оценките за значително намаление на експортния потенциал на основни износители на слънчоглед в Черноморския регион, като Украйна и Русия.
 
По предварителни данни от края на декември през 2017 г. производството на слънчоглед в България е в размер на 1.9 млн. тона – с 1.2% над нивото от предходната година. Увеличението се дължи на малко по-високия среден добив - с 2.3%, при относително запазване на реколтираните площи, където е отчетен незначителен спад с 0.1%.
 
В резултат от по-високото производство и значително по-големите преходни наличности, оценявани на 470 хил. тона, общото предлагане на слънчоглед през пазарната 2017/18 година се предвижда да нарасне с близо 7% на годишна база, като достигне около 2 480 хил. тона. 
 
 
Производството на слънчоглед в страната традиционно надхвърля съществено вътрешното потребление, отбелязват експертите на министерството. Значителна част от продукцията обаче се изнася и през последните години се наблюдава тенденция на увеличение на вноса основно поради повишените индустриални нужди.
 
През предходната 2016/17 година общият внос на слънчоглед - маслодаен, обелен и шарен, нараства над два пъти спрямо предходната година, като достига 214.7 хил. тона, показват данни на НСИ. Най-значителни количества са доставени от Румъния – 123.1 хил. тона при увеличение със 76% на годишна база, и от Молдова – 65.7 хил. тона, където ръстът е над седем пъти.
 
В България се внася главно маслодаен слънчоглед – 198.2 хил. тона или над 92% от общия внос за 2016/17 година.
 
Очакванията на експертите са, че общото потребление на слънчоглед в страната през тази пазарна година ще бъде малко над 2,1 млн. тона – с около 14% повече в сравнение с предходната година, поради очаквано увеличение на износа и нарасналите потребности в производството на слънчогледово масло.
 
 
През последните години се наблюдава тенденция на увеличение на производството на слънчогледово масло в страната под влияние на силното търсене за износ и сравнително ниските цени на суровината на вътрешния пазар. Очаква се тази тенденция да продължи и през сегашния сезон, като употребата на слънчоглед за преработка в слънчогледово масло може да достигне около 1.1 млн. тона – с 10% повече на годишна база, отбелязват анализаторите от министерството.
 
С развитие на дейността на преработвателните предприятия в страната, износът на слънчогледово масло нараства от 38 хил. тона през 2006/2007 година до 200-300 хил. тона годишно за последните четири сезона. Така, освен в един от лидерите в експорта на слънчоглед в световен мащаб - заедно с Румъния, България се превръща и във важен износител на слънчогледово масло, показва прегледът на данните.
 
През периода септември-ноември 2017 г. по тарифните позиции за слънчогледово масло са изнесени 97 хил. тона, което е с 14% повече спрямо същия период на предходната пазарна година. От тях 56.7 хил. тона са насочени за страни от ЕС, а 40.3 хил. тона - за трети страни.
 
Употребата на слънчоглед за други цели се предвижда да се запази на нивото от предходните няколко години – около 105 хил. тона. През изминалата 2016/17 пазарна година от страната са изнесени 678.1 хил. тона слънчоглед. Количеството е с около 5% по-малко спрямо предходната година, поради засилената конкуренция в Черноморския регион, сравнително ниските цени на международните пазари, както и нарасналата индустриална употреба в страната.
 
Източник: МЗХГ
 
Средната експортна цена на слънчогледа е 576 долара/тон или с 3% под нивото от предходната година. Близо 75% от количествата, реализирани извън страната през сезона, са насочени за страните от ЕС - общо 505.1 хил. тона. Основните вносители са Нидерландия - 122,1 хил. тона, Германия - 89,8 хил. тона, и Франция - 83,2 хил. тона.
 
Доставките за ЕС намаляват с 12% спрямо предходната маркетингова година, предимно защото експортът за традиционните контрагенти Испания и Португалия е паднал наполовина. Износът за трети страни е в размер на 173 хил. тона, главно за Турция  - 86.6 хил. тона.
 
В края на маркетинговата 2017/18 година преходните запаси от слънчоглед ще се свият до около 370 хил. тона.
 
Окачествяването на слънчогледа от реколта`2017, извършено от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), показват, че 78% от анализираните проби отговарят на условията на стандарта за качество на слънчогледовото семе, при 79.2% преди година.
 
През 2017 г. обаче се отчита най-висок дял на слънчогледа, отговарящ на стандарта по отношение на маслеността – 96.1%, при 94.3% през 2016 г. Резултатите сочат, че в качествено отношение, слънчогледът от реколта‘2017 напълно задоволява нуждите на преработвателната промишленост, както за производство на масла, така и за белен слънчоглед.
 
Средната изкупна цена на маслодайния слънчоглед за 2016/17 година е 651 лв./тон или с 4,3% под нивото от предходната година, показват данни на САПИ. От началото на пазарната 2017/18 година слънчогледът се изкупува на съществено по-ниски цени спрямо година по-рано, под влияние на високото предлагане в страната и развитието на международните пазари.
 
Средно за периода септември 2017 г. – февруари 2018 г., изкупната цена на маслодайния слънчоглед намалява с 16.9% на годишна база, като стойностите по месеци са в тесните граници от 542 лв./тон до 554 лв./тон. До края на текущия сезон може да се очаква цените на слънчогледа в България да останат сравнително ниски под натиска на високото предлагане на маслодайни семена в световен мащаб, в това число и в ЕС. 
 
Фактори, които могат да окажат влияние за известно покачване на цените са намаленият потенциал за износ от Русия и Украйна през настоящата година и очертаващата се конкуренция между преработватели и износители в страната.
 
 
Според Европейската комисия, общото предлагане на слънчоглед в ЕС-28 през 2017/18 година се оценява на 11.4 млн. тона. Това е с 13.1% над нивото от предходната година, поради ръст на производството със 17.6% и 11% по-високите начални наличности. Предвид високото предлагане в рамките на Съюза, вносът на слънчоглед от трети страни се очаква да се свие с близо 36%.
 
Експерти от ЕК прогнозират за настоящия сезон вътрешното потребление на слънчоглед в ЕС да се увеличи с 14% на годишна база до 10.3 млн. тона. Ръст се очаква и при износа за трети страни – с 16.3%, до 472 хил. тона. Предвижда се в края на тази пазарна година наличностите от слънчоглед в ЕС да бъдат 656 хил. тона или с близо 2% по-малко спрямо година по-рано.
 

 

© 2018 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!


Свързани новини
Застой в производството на комбинирани фуражи в ЕС
 

Коя тема от новата ОСП представлява най-голям интерес за Вас?

news