x
съобщение
Нямате нови писма.
Известия за коментари
Известия за коментари
Нямате нови известия.
Мнения в абонирани
Мнения в абонирани
Добави приятел
Приятели
Нямате нови покани за приятелство.
Дейност на приятели
Дейност на приятели
Вход през фейсбук

Актуализираха сроковете по ПРСР

До 16 май фермерите могат да подадат проект по мярка 4.2

Актуализираха сроковете по ПРСР
Автор: Фермер.БГ

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) актуализира текущите приеми по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020.

 

Експерти разясняваха кандидатстването по мярка 6.1 от ПРСР

 

До 16 май продължава входирането на проекти по инвестиционната мярка 4.2 онлайн, през Интегрираната система за управление и наблюдение (ИСУН), с използването на електронен подпис.

 

Размерът на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 85 000 000 евро. Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 15 000 евро, а максималният размер е левовата равностойност на 2 000 000 евро. 

 

В момента тече прием на проекти и по общинската мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020 г.“, отноо през ИСУН.

 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

 

Мярка

Срокове за прилагане

 

Прием поподмярка 4.2 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020, през Интегрираната система за управление и наблюдение (ИСУН)

 

14 февруари-16 май 2018 г.

Прием по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020 г., през Интегрираната система за управление и наблюдение (ИСУН)

 

 

 

 

 

 

 

8 март - 9 юли 2018 г.

 

Процедура за „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“

Процедура за„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование“  

 

 

 

12 март - 13 юли 2018 г.

 

 

Процедура за „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината“

Процедура за „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудването и/или обзавеждането й в общинска образователна инфраструктура с местно значение, в която няма изградена закрита спортна инфраструктура, и която включва основно или средно училище финансирано чрез бюджета на общината“

Процедура за „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“

13 март – 13 юли 2018 г.

Процедура за„Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“

Процедура за„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“.

14 март – 16 юли 2018 г.

 

Прием по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-2020 г. през Интегрираната система за управление и наблюдение (ИСУН)

 

15 март – 14 юни 2018 г.

 

© 2018 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!


Свързани новини
Експерти разясняваха кандидатстването по мярка 6.1 от ПРСР
 

Коя тема от новата ОСП представлява най-голям интерес за Вас?

news