x
съобщение
Нямате нови писма.
Известия за коментари
Известия за коментари
Нямате нови известия.
Мнения в абонирани
Мнения в абонирани
Добави приятел
Приятели
Нямате нови покани за приятелство.
Дейност на приятели
Дейност на приятели
Вход през фейсбук

СТАНОВИЩЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА FERMER.BG ОТНОСНО ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ГМО

Колеги, моля вземете отношение по долния текст - става ли за официално становище и какво трябва да се промени в него.ДО:
Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-ЖА РУМЯНА ЖЕЛЕВА
МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
Г-Н МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ
МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Г-ЖА НОНА КАРАДЖОВА
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Д-Р БОЖИДАР НАНЕВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Г-ЖА ИСКРА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
Г-Н ГИНЬО ГАНЕВ
ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДО БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

СТАНОВИЩЕ

Относно: Предложение за изменение на закона за генетично модифицираните организми
Ние, фермерите от социалната мрежа FERMER.BG, наброяваща близо 6000 членове, сме силно разтревожени от предложените промени в закона за генетично модифицираните организми. Приемането на закона във вида, в който се предлага ще създаде реална опасност за нанасяне на трайни или непоправими щети на биоразнообразието на уникалната българска природа и сортовото разнообразие на родното ни земеделие, ще се отрази неблагоприятно на перспективите на отрасъла.
Считаме, че да се разреши употребата на ГМО на територията на страната или не, не може да бъде плод на емоции, а на обективна и компетентна оценка на рисковете и ефектите от тези нови технологии. Натрупаните факти за негативен ефект на ГМО трябва да бъдат обстойно проверени и да се проведе задълбочено научно проучване. Не са верни твърденията на разпространителите на ГМО, че няма твърди доказателства за вредата върху природата и човешкото здраве. Тези факти стават все повече и са напълно безпристрастни. Това налага дебатите по тези въпроси да се пренесат в ЕК, където се създават законите и политиката на целия ЕС. Основният принцип който се налага при оценките на подобни технологии трябва да бъде въздействието върху околната среда и човешкото здраве. Съществуването на потенциална опасност за предизвикване на промени в равновесието на екосистемите, видовите и сортовите особености на организмите в териториите е предпоставка употребата на ГМО да бъде забранена. Затова разрешителния режим за ГМО не трябва да бъде под натиск на европейските институции или други интереси, а да се базира на задълбочена и точна оценка на рисковете и положителните страни от употребата им за земеделието, околната среда и здравето. То трябва да бъде въпрос на защита на българския национален интерес. Считаме, че ГМО са една добра идея с много лошо изпълнение и вредни последици. Прибързването на корпорациите тласкани от стремеж за заемане на пазарите води до създаване на несъвършенни техники за рекомбинантни ДНК. Все още функциите на ДНК и прилежащите й структури не са напълно проучени и крият много неизвестни. В ГМО се внедряват пакети от гени, които носят определена информация и други гени, които управляват действието на първите. В същото време ДНК в хромозомите на растенията не е самостоятелна, а е свързана с други структури с белтъчен произход, чиято роля все още не е разкрита напълно. Тези структури имат основна роля в точното предаване на генетичната информация в следващото поколение. Това означава, че внедряването само на пакети от чисти гени, без тези съпътстващи структури ще води именно до това отхвърляне на гените в следващото поколение и емисията им в природата. В този дух създаването на ГМО все още е с хазартен ефект. Съществува огромна вероятност при образуването на полена в ГМ растения, внедрените гени да бъдат изрязани и отделени в околната среда като активни ДНК структури. Това позволява емисия не само върху близкородствени видове, но и такива с по-далечно родство. Натрупват се факти, които показват, че това не е само теоретична възможност, а потвърдена чрез научни експерименти и практически резултати реалност. Така ГМО на този етап и в този вид се оказват опасни не само за екологичното равновесие, флората и фауната, но и за здравето на човека и животните. Това е най-страшно за защитените зони. Ако това отрицателно качество на ГМО бъде реализирано на наша територия, то под заплаха ще бъде цялото уникално богатство на българската флора и част от дивата фауна, но и автентичните български сортове плод на многогодишните усилия на десетки водещи български селекционери. Най-тревожното е, че в списъка за разрешаване се включват видове, които са българска гордост като: мелнишката лоза и маслодайната роза. Считаме евентуалното разрешаване за внасяне като ГМО на български традиционни видове за национално безотговорно и недалновидно.
Смятаме, че предстои още много работа до създаването на истински, хармоничен и генетично устойчив ГМО, който да се размножава самостоятелно и да дава себеподобно по качества поколение. Този тип ГМО предават внедрените гени в следващите поколения с непроменени функции. Те имат едно ценно качество – не емитират в околната среда внедрените гени и с това не внасят неспецифични гени в местната флора. Тогава ГМО от опасност ще се превърне наистина в ценна технология за земеделието и не само за него. Бихме приветствали такъв организъм с внедрени гени за сухоустойчивост. За корпорациите това е неизгоден вариант, тъй като тогава ГМО ще дава жизнеспособни семена и ще затрудни контрола им върху клиентите. Така се изправяме пред една дилема: необходимостта от генетично устойчиви ГМО, носители на определени ценни гени, от една страна и икономическите интереси на биотехнологичните корпорации. Другата и основна опасност, която пораждат съвременните форми на ГМО е използването на определен тип маркерни гени, като например гена за устойчивост на антибиотици и типовете вектори използвани за внедряване на основните гени на определено място в генома. По този начин заедно с полезните свойства на внедрените гени се предават качества и фактори, които видоизменят организмите или хранителните им качества в опасна посока.
Считаме, че българското земеделие има други, по-добри алтернативи
Българското земеделие не може повече да работи по този начин, при такива хаотични условия. То няма нужда от повече катаклизми, а от цялостни нормативни, организационни и технологични реформи. Има нужда и от съвременна, реформирана и работеща земеделска наука. Това изасква разработване на национална дългосрочна и устойчива доктрина, както и стратегия за изпълнението й. Считаме, че отношението към ГМО трябва да бъде включено в цялостна стратегия за развитието на агросектора за продължителен период от време, която да определи основните приоритети. Считаме също, че производството на екологично чиста агропродукция трябва да стане основния приоритет на българското земеделие, а разработването и внедряването на технологии за производство на такава продукция приоритет на българската земеделска наука. Високо производителните екотехнологии, съизмерими и дори по-рентабилни от конвенционалните, ще позволят производството на евтина екологично-чиста продукция в агросектора и решаването на социални проблеми. Това ще я направи общодостъпна, а не само за определена заможна част от населението. Така ще се реализира правото на всеки член на обществото на здравословна храна и ще се неутрализира разделението в обществото, което пораждат евтините сурогати и скъпите продукти на биоземеделието. Това право е гарантирано и от Конституцията. Другият аспект на развитието на екотехнологиите в земеделието визира нарастващата необходимост от екохрани в световен мащаб и уникалната възможност за кратък период България да заеме достойно място сред страните производителки на такава продукция. Въпрос на национален интерес и достойнство е възстановяването на цялото разнообразие от земеделски продукти, които страната ни произвеждаше и изнасяше в миналото, както и създаването на нови направления в производството. Съществуват алтернативни технологии на ГМО, които по рентабилност и ефективност не отстъпват на конвенционалните и дори ги превъзхождат. Освен това те са екологично чисти. Растенията имат начини за противодействие на заболяванията и вредителите, които науката е в състояние да проучи и на тази база да разработи продукти за растителна защита от нов тип. Пример за това са картофите, при които вече има разработена екотехнология за справяне едновременно с някои гъбни заболявания и колорадския бръмбар, като същевременно и добива бележи ръст – не са нужни ГМ картофи произвеждащи токсини. Същите принципи може да се приложат и при други културни видове. Тези алтернативни екотехнологии ще позволят интензивното развитие на еко и биоземеделие, което би било невъзможно при масово навлизане на ГМО в страната. Дори нормативната уредба да бъде променена в посока съвместимост на ГМО и биоземеделие, проблема няма да бъде решен тъй като това няма да промени въздействието на първите върху околната среда. При условията на българското земеделие не може да се осигурят безопасни отстояния, тъй като полена на растенията се разпространява на големи разстояния и на голяма височина.
Настояваме:
1. Институциите да се вслушат в категоричния протест срещу ГМО на граждани и граждански формации. Промените в закона да не се приемат тихомълком, а да се подложат на широко обсъждане, каквито са изискванията на чл.23 от Протокола от Картахена.
2. България да бъде територия свободна от ГМО. Да останат в сила забраните посочени в чл 79 и чл.80 от Закона за генетично модифицираните организми.
3. България да се присъедини към забраната на царевичния хибрид MON810, наложена вече в 6 страни от ЕС и да се възползва от предпазната клауза по чл. 23 на Директива 2001/18/ЕО.
4. Да се премахне всякаква секретност за използването на ГМО растения, суровини и готови продукти. Да се повиши контрола върху храните съдържащи ГМ продукти и да се приложи задължително обозначение. Така клиента има избор дали да ползва ГМО или не. При отглеждането на ГМО хората няма да имат избор точно поради емисията на гени в околната среда.
5. Емисията на неспецифични гени в дивата природа, върху сортове в обработваеми площи и семепроизводствени участъци да се счита за замърсяване. Правилото:”Замърсителят плаща щетите” да важи и при замърсяванията с гени от ГМО на площи от конвенционалното и биологичното земеделие. Да се изключи възможността корпорациите собственици и производители на ГМО да предявяват патентни претенции за замърсените от самите тях площи с конвенционални сортове.
6. Да се ангажира целият научен, експертен и управленски потенциал на държавата за изработване на дългосрочна национална доктрина за развитието на селскостопанския отрасъл, както и стратегия за реализирането й. На тази база да се определят приоритетите и необходимите реформи за извеждане на отрасъла от хаоса и превръщането му във високотехнологично производство с нарастващ дял в БВП.

08.01.2010 в 20:27

Мнението е редактирано за последно на 2010-01-10 22:48:08
 
Re:моето мнение за статията

the best

08.01.2010 в 21:09

 
Re:

Има петиция по въпроса в Интернет. Но предлагам тази статия да се изведе в новини и всеки, който застава зад написаното, да си сложи трите имена и с какво се занимава. Например:
Веселина Зумпалова-Ралчева, земеделски производител от Панагюрище, отглежда лавандула, рози и култивирана шипка по биологичен начин
Така ще има един вид подписка от фермери, защото в другата се подписват всякакви хора, а организациите на земеделските производители до сега не са се произнесли с официален текст (с няколко изключения).
Тази подписка може да се връчи в Народното събрание в сряда на протеста, организиран от няколко НПО.

08.01.2010 в 21:21

 
Re:

Браво на Изхел за отлично написаното становище. Напълно подкрепям !!!

08.01.2010 в 21:37

 
Re: молим за подкрепа

Здравейте!
Всички,които сме се включили в инициативата, имаме интерес тя да получи гласност. Имаме спешна нужда от хора,към които да пренасочваме медийните изяви, понеже сега имаме само 3-ма доброволци. Молим агрономи, биоземеделци, конвенционални, пчелари - всички, които не искат ГМО и смятат , че могат да отделят време за някоя медийна изява - да ми пишат съобщения на лични или тук. наистина имаме нужда от вашия бранш, тъй като можете компетентно да се изкажете по въпроса. Благодаря ви!
От своя страна ви съветвам ако искате да пишете и до евродепутатите.

08.01.2010 в 22:00

 
Re:

Към "настояваме" може да се добави (след редакция) - Да се вслушаме в категоричния протест срещу ГМО на граждански формации ( гласа народен) - настоящия и бъдещ потенциал на България.
П.П. по-добре е да се обединяваме вместо да изглежда като частен случай нашето становище

08.01.2010 в 22:03

 
Re:

Благодаря. Ще бъде включено.

08.01.2010 в 22:26

 
Re:

Веселин Павлинов Владимиров е твърдо срещу ГМО .Нека внуците ни не се раждат с опашки и ципи между пръстите!

09.01.2010 в 08:04

 
Re:

Иво, нашите аплодисменти! По-добре не може да бъде написано. Ти си точния човек, който да ни поведе в тази съпротива срещу ГМО.

09.01.2010 в 10:58

 
г м о

Не искаме да произвеждаме отрови за нашите деца .Бориме се за еко продукти и биологично чисти храни.Искаме да знаеме кой ще поеме одговорноста за Г М О за да знаеме кой да съдиме след време.

09.01.2010 в 11:53

 

Ефективна ли е политиката за биопроизводство в България?

 • Агромашина Груп Агромашина Груп

  Агромашина груп предлага всичко за земеделието – нови трактори Same, Kubota, Lamborghini....

   
  Еуралис Семена ЕООД Еуралис Семена ЕООД

  Еуралис Семанс е семенарският отдел на Еуралис Груп – френски кооператив, съставен...

   
  Варекс ООД Варекс ООД

  "ВАРЕКС" ООД - новаторски подход СЕРИОЗНИ МАШИНИ ЗА СЕРИОЗНИ СТОПАНИ!  ...

 • НИК Електроникс ООД НИК Електроникс ООД

   НИК Електроникс ООД e вносител на Trimble за България - GPS навигации, автопилоти и...

   МК ГУМИ ООД МК ГУМИ ООД

  МК ГУМИ ООД е компания, занимаваща се с внос и търговия на едро и дребно с гуми. Фирмата...

  АМИТИЦА АМИТИЦА

  Амитица ООД предлага професионални и високоефективни решения, продукти и технологии в областта...

 • АГРОЛА ООД АГРОЛА ООД

  ”АГРОЛА” ООД , ЕИК 114685177 е със седалище и адрес на управление: гр. Плевен,...

  Агритоп ЕООД Агритоп ЕООД

  Фирма АГРИТОП ЕООД започва дейността си през 2005 г. с тясна насоченост към животновъдния...

  Никея Трейд ЕООД Никея Трейд ЕООД

  Никея Трейд ЕООД се занимава с внос на употребявани трактори - John Deere, CASE, Massey...

 • АГРОТЕХНИКИ И КО ООД АГРОТЕХНИКИ И КО ООД

  АГРОТЕХНИКИ И КО ООД е фирма със седалище град Карнобат, Индустриална зона Север. Фирмата...

  КОСАД СЕМАНС БЪЛГАРИЯ КОСАД СЕМАНС БЪЛГАРИЯ

  ГРУПА КОСАД СЕМАНС УТВЪРДЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА СЕМЕНА В ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СВЯТ   Косад...

  Агро Бул Сервиз ООД Агро Бул Сервиз ООД

  "Агро Бул Сервиз" ООД  извършва търговска и сервизна дейност на селскостопанска...

forum