x
съобщение
Нямате нови писма.
Известия за коментари
Известия за коментари
Нямате нови известия.
Мнения в абонирани
Мнения в абонирани
Добави приятел
Приятели
Нямате нови покани за приятелство.
Дейност на приятели
Дейност на приятели
Вход през фейсбук

Свободно боксово отглеждане на крави

За или против свободно боксово с хранене на открито/на двора/.

11.02.2012 в 20:29

 
Re:

Отгреждането е едно, кравите на ясла в обора, а към обора има двор за разходки. Няма как да ги държиш само в обора, както от здравословни причини, така и защото трябва да го чистиш.

Въпросът трябва да бъде, оборно или пасищно отглеждане? (и в двата случая има обор и двор)

11.02.2012 в 22:58

 
Re:

За мен въпроса на Андон си е много точен.
И аз съм на тази делема - в момента започвам да преустройвам обор за 100 крави и се чудя как да го правя - за свободно боксово (т.е само боксове за почивка и ясли на двора) или пред боксвете да направя и ясли, че някяк не смея да разчитам само на ясли на двора - особенно в зими като тази добитъка не ми се излиза много много на разходка при -15

12.02.2012 в 00:16

 
Re:sr6j

Практикувам следното : заградил съм и използвам дворът между два съседни обора от едно време- дето са дълги по 50 метра и широки 10 метра, та този двор се получава с площ около 2,5 дка в него има две ясли дълги също по 50 метра съответно прилежащи пред всеки един от тези обори, с ширина на яслата 1.50 метра! От март средата до октомври средата всичките 80 животни спят на двора- крави, като само сутрин и вечер се връзват в единият обор само за доенето и даването на концентрирания фураж, другото време са или на паша или в двора -там спят на открито, ако завали или се извие буря вратите на другият обор от 500 кв.м. стоят отворени и която иска влиза на завет и сушина, в него обор няма нищо- едно цяло помещение от 500 кв.м.даже е на ДНПдълбока несменяема постеля , в двете ясли на двора дълги по 50 метра развиваме рулон бали слама или сено и тово е всичко ! Тора в двора с фадромата се чисти а в обора дето се дои -на ръка в каруца но е малко и става лесно, Това е някаква комбинация от свободно и вързано отглеждане която ми се е сторила най -удачна и лесна !

12.02.2012 в 00:35

 
Re:

Колега е как точно разгъваш балите?
Аз до сега карах с малки бали, но тази година ще вземам ролона балопреса малко се претиснявам как точно ще ги храня

12.02.2012 в 00:42

 
Re:йаюштг

Хвърлям с фадромата рулото в началот на яслата да е изправено вътре в нея и като се търкаля да се таркаля по дяното на яслата и така срязано от сезалите като го търкаляме по яслата то се развива като чаршаф, много е лесно повярвай, руло го развиваме няма и за минута , с две рула сено цял ден ядат на вънка!Стига да не вали и да не е много студено, иначе вътре в обора на ясла,там е по сложно защото яслите са малки и са по стените на обора, но там използваме пътеката в средата на обора, развиваме рулото на земята от край до край в обора и после с вилите го разнасяме от ляво и от дясно по яслите

12.02.2012 в 00:58

Мнението е редактирано за последно на 2012-02-12 01:02:37
 
Re:

Мерси много колега - това с търкалянето в яслата е интересно

12.02.2012 в 12:34

 
Re:

ст. н. с. д-р инж. Стефан Станев

През последните две години се говори много интензивно за необходимостта от превеждане на нашите говедовъдни феррми в съответствие с изискванията на ЕС. В различните вестници се срещат материали, които предизвикват ужас у фермерите – как може да стане това, което иска от нас Европа? Този страх се подклажда и от псевдоспециалисти, които измислят (в буквалния смисъл на думата) изисквания, които отговарят най- често на търговския им интерес и нямат нищо общо с истината. Фермерите обаче ги приемат с вяра заради уважението към непознатия авторитет и се чудят какво да правят.

Големите въпроси (които определят и детайлите при реализацията на една ферма) са какъв начин на отглеждане на говедата трябва да прилагаме и как да доим. Най- често се казва, че съгласно наредбите на ЕС кравите трябва да се отглеждат свободно- боксово и да се доят в доилна зала. Независимо от вариациите, в които може да бъде изложено подобно твърдение, искам да ви уверя, че в него няма нищо вярно.

В рамките на големите въпроси, свързани с бъдещето на говедовъдството в България, в ЕС няма действаща наредба. Европейския съюз не издава наредби за това – той издава само ДИРЕКТИВИ. Тези директиви служат като основа всяка страна да изготви, в съответствие с конкретните си условия, необходимата нормативна уредба. Във всяка страна действа собствена нормативна уредба, която просто съответства на изискванията на съответната директива. В България действа наша, българска нормативна уредба. В България се спазват българските закони и наредби, а не немските, английските или кои да е други. Както вече става ясно, няма Европейско законодателство и българският фермер трябва да спазва българските закони и наредби.

Директива на ЕС 92/46 ЕЕС (1992 г) постановява "Санитарно-хигиенните правила при производство и реализация на пазара на сурово мляко, топлинно обработено мляко и млечни продукти". Тази Директива в най-голяма степен касае млекопроизводителите. България се подготвя активно за пълноправно членство в ЕС и за изпълнение на този ангажимент се хармонизира нашето законодателство с това на Европейския съюз.

Политиката на Република България по безопасност на храните се основава на пет влезли в сила и действащи в страната закони:

-Закон за народното здраве

- Закон за храните

- Закон за ветеринарно-медицинската дейност (ЗВМД)

- Закон за защита на растенията

- Закон за фуражите

За прилагане на ЗВМД са обнародвани 23 наредби, от които пряко свързани с млекопроизводството и млекопреработването са следните:

Наредба 30 - ДВ, бр.1 от 01.01.2001 г. на МЗГ за ветеринарно-санитарните и хигиенни изисквания при добива на сурово мляко, изграждане и експлоатация на млекопреработвателните предприятия, производство и търговия с топлинно обработено мляко и млечни продукти.

Наредба №3/10.01.2003г. на МЗГ за ветеринарно-санитарните изисквания в млекодобивните стопанства.

За по- подробна информация и запознаване с пълния текст на наредбите всеки, който ползва Интернет, може да посети адреса:
http://www.chambersz.com/index.php?option=com_content&task=view&id=395&Itemid=139
Внимателния прочит на тези наредби показва, че няма никаква препоръка за това дали кравите да се отглеждат вързани или свободни, дали да се доят в доилна зала или по друг начин. Наредбите регламентира изискванията към показателите:

- за качество на суровото мляко, предназначено за преработка в млечни продукти,

- за приемане на сурово мляко за топлинна обработка и преработка, в т.ч. изисквания към
здравето на животните, от които се добива сурово мляко;

- хигиената на стопанствата;

- хигиената на доенето;

- хигиената на помещенията, съоръженията и инструментите,

- хигиената на персонала,

- производствена хигиена.

Основните изисквания са фокусирани в следния член на наредба 30:

Чл. 16. (1) Суровото мляко произхожда от стопанства, регистрирани и контролирани от НВМС, които:
1. отговарят на зоохигиенните и ветеринарно-санитарните изисквания;
2. имат помещенията за изолация на животни, които са болни или съмнително болни от заразни заболявания.
(2) Помещенията за доене и първична обработка на млякото, както и млекосъбирателни пунктове се разполагат и строят по начин, предотвратяващ всякакъв риск от замърсяване на млякото; те са лесни за почистване и дезинфекция и имат:
1. лесно почистващи се стени и подове;
2. настилка на пода, която улеснява оттичането на течности, средства за изхвърлянето на отпадъци;
3. подходяща вентилация и осветление;
4. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2002 г.) подходящ и достатъчен достъп на питейна вода, отговаряща на изискванията на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ, бр. 30 от 2001 г.), с подходящо налягане и температура, която се използва при доенето и почистването на съоръженията и инструментите, които са в контакт с млякото;
5. добра изолация от всякакви източници на замърсяване;
(3) Помещенията за съхранение на млякото във фермите и млекосъбирателните пунктове
се оборудват с подходящи съоръжения за охлаждане на млякото и са защитени срещу вредители и добре изолирани от всякакви помещения, в които се държат животни.
(4) Ако се използва подвижен доилен апарат, се спазват изискванията по ал. 2, т. 4 и 6 и апаратът:
1. се разполага върху чист под;
2. осигурява защита на млякото през цялото време на доенето;
3. се конструира така, че да позволява поддържането на вътрешните повърхности чисти.
(5) Животните, които се отглеждат на открито, се доят на места и при условия, позволяващи спазването на хигиенните изисквания.
(6) Животните от всички видове не се допускат до помещения и места, където се съхранява, пренася, охлажда или обработва млякото.

Наредба 30 е доста обемиста, с голям обем предписания, но по същество те се отнасят до хигиената на млекодобива и тези предписания, с цената на по- вече или по- малко усилия и разходи могат да се изпълнят при всички технологични и технически решения в една говедовъдна ферма. Предписанията на наредба 3 практически покриват тези от наредба 30.
Същността на наредбата е гарантиране на потребителя, че консумираното от него мляко е с високо качество. До края на 2005 година ще се изкупува само първо и екстра качество краве мляко. До 2008 година трябва да отпадне мляко първо качество. През 2009 година ще отпадне и млякото екстра качество. Това означава, че от 2010 година ще се произвежда само мляко, което не боже да бъде друго, освен с високо качество. Това мляко трябва да съдържа под 100 000 ОБМ (общ брой микроорганизми) и под 300 000 ОБСК (общ брой соматични клетки). От 2010 година сурово краве мляко, което не отговаря на тези показатели, няма да бъде изкупувано.

Нещата изглеждат много ясни, и на пръв поглед лесни за реализиране. Щом можем да отглеждаме кравите си както искаме и да ги доим както намерим за добре, значи няма проблеми! Проблемът се поражда обаче от това, дали начинът на отглеждане, който сме приложили във фермата си, както и конкретните геометрични размери на обора и вътрешното разпределение:

- позволяват да получим качествено мляко;

- няма да предопределят получаването при това решение на качествено мляко с много голям разход на труд (проблемът ще става толкова по- остър, колкото по – високо възнаграждение на работещия трябва да се калкулира);

- имат бъдеще в заложеното решение, ако използваме стара сграда, която така или иначе трябва да преустройваме;

Факторите, които (до голяма степен) влияят върху качеството на полученото мляко, са:

- чистотата на помещенията, особено на леглата, и на животните;

- доилната техника и доилната хигиена;

- различни стресфактори (въздушни течения, високи температури, недостатъчен приток на чист въздух и грешки в храненето намаляват съпротивителните сили на кравите и те стават възприемчиви на възпаления на вимето и на други заболявания);

- Възпаленията на вимето;

Фиг. 1. Вързано отглеждане Фиг. 2. Свободно – боксово отглеждане


Най- важната предпоставка, която определя степента на влияние на горните фактори, е начинът на отглеждане на животните.

Най- широко приложение в света са намерили два от различните начини на отглеждане на кравите: вързани на ясла (фиг. 1) и свободно- боксово (фиг. 2). Двата варианта се различават принципно един от друг.

При вързаното отглеждане всяка крава има определеното за нея място в помещението, докато човекът, за да извърши различните операции по обслужване на животните, трябва да се движи от крава на крава. Храненето, лежането и доенето се извършват на едно и също място. Вързаното отглеждане се корени в навиците на хората още от времето, когато селянинът е отглеждал само 4 – 5 крави. Този начин наистина облекчава (при малък брой на кравите) обслужването и грижите за животните, но е свързан с голям разход на труд и по- малко отговаря на физиологията им (за компенсация през лятото се извеждат на паша). Хигиената на млекодобива при доене на място е на ниско ниво. За това вързаното отглеждане се счита за отминал етап и в съвременното европейско фермерство се прилагат други, съвременни форми.

При свободно- боксовото отглеждане кравите се отглеждат в помещения с голям обем, много чист въздух и естествена светлина. В такова помещение кравите показват поведенчески реакции, каквито съответстват на привичките им от пасището, могат да се предвижват свободно и да осъществяват контакт с другите животни. По широки проходи и пътеки всяка крава може свободно да отиде до чист, сух и мек бокс за лежане, до мястото за водопой или до местата за хранене. Доенето се извършва в специализирано за това място при високо ниво на хигиената. Зоната за движение може да се разшири и с двор на открито, но при една нова сграда това може да се окаже излишно.

Свободно- боксовото отглеждане дава възможност за получаване на качествено мляко с малък разход на труд. При него съществува възможност за въвеждане на автоматизация на отделните процеси, без това да е съпроводено с преустройване на помещенията (нещо, което при вързаното отглеждане е невъзможно). Най- голямото предимство на свободно- боксовото отглеждане е, че винаги, когато реши, фермерът може да предприеме стъпки към биологично говедовъдство (само при него свободно- боксовото отглеждане е задължително). Във ферма за вързано отглеждане тази переспектива е изключена.

12.02.2012 в 14:28

 
Re:

Фиг. 1. Вързано отглеждане

12.02.2012 в 14:32

Мнението е редактирано за последно на 2012-02-12 14:32:24
 
Re:

Фиг. 2. Свободно – боксово отглеждане

12.02.2012 в 14:33

Мнението е редактирано за последно на 2012-02-12 14:33:34
 

Ефективна ли е политиката за биопроизводство в България?

 • Анимекс ЕООД Анимекс ЕООД

  Нов стил в Селскостопанството (New Style in Agriculture)   Фирма Анимекс ЕООД е...

   
  Оптиком ООД Оптиком ООД

  Заедно с грижа и оптимални решения за Вашето стопанство   ОПТИКОМ ООД  е...

   
  Никея Трейд ЕООД Никея Трейд ЕООД

  Никея Трейд ЕООД се занимава с внос на употребявани трактори - John Deere, CASE, Massey...

 • Еуралис Семена ЕООД Еуралис Семена ЕООД

  Еуралис Семанс е семенарският отдел на Еуралис Груп – френски кооператив, съставен...

  КОСАД СЕМАНС БЪЛГАРИЯ КОСАД СЕМАНС БЪЛГАРИЯ

  ГРУПА КОСАД СЕМАНС УТВЪРДЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА СЕМЕНА В ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СВЯТ   Косад...

  Pioneer - Пионер Семена България ЕООД Pioneer - Пионер Семена България ЕООД

  ПИОНЕР СЕМЕНА БЪЛГАРИЯ ЕООД е официалният представител на ДюПон Пионер в България. Фирмата...

 • Агрополихим АД Агрополихим АД

  Агрополихим АД е водещ производител на азотни торове в Югоизточна Европа и лидер в...

  ФИАММА ЕООД ФИАММА ЕООД

  Всичко за селското стопанство.   Фиамма ЕООД предлага богата и широка гама от...

  Тракбул ООД Тракбул ООД

  " ТРАКБУЛ " ООД   - Стара Загора е директен вносител на пълната гама...

 • АГРИТРЕЙД-БГ ООД АГРИТРЕЙД-БГ ООД

  АГРИТРЕЙД-БГ ООД извършва продажба и сервиз на нова и употребявана земеделска техника и...

  БУЛАГРО МАШИНИ АД БУЛАГРО МАШИНИ АД

  Вече 28 години Булагро е надежден партньор на добрите селскостопански производители в...

  КАМТ АД КАМТ АД

  Производство на почвообработваща техника    Специализирана е в производството...

forum