x
съобщение
Нямате нови писма.
Известия за коментари
Известия за коментари
Нямате нови известия.
Мнения в абонирани
Мнения в абонирани
Добави приятел
Приятели
Нямате нови покани за приятелство.
Дейност на приятели
Дейност на приятели
Вход през фейсбук

Как да си вляза в нивите, който съм наел?

Колеги, моля споделете как се оправяте вие??? Проблема е следния : В два масива съм наел 300 дка от 3 години за който плащам наем на наследниците. Имам договори с тях. Има обаче един ползвател които за поредна година изора масива и не ми остави нивите. Двата масива са 400 дка, а той има документи за 50дка. Аз не искам земята без документи, искам тази която е наета от мен. Давах го на съд, според тях няма данни за престъпление, обжалвам и завеждам частно дело. Имотите са трасирани, той не признава, през колчетата и точка.Казвам му да ги остави, той ги сее. Какъв е варианта освен този да препречим тракторите, бой,стреляне с пушкала. Моля за компетентни съвети???? Проблема наистина отива към стрелба...

10.07.2013 в 20:46

 
Re: Как да си вляза в нивите който съм наел????Проблем

Подай декларация по член 70, в общинската служба по земеделие, и в нея опиши че имотите ще се обработват в реални граници, трасирай ги с колчета, по този начин те няма да влязат в споразумителен протокол. След 1 октомври ако е още в имотите ти пусни жалба в областна дирекция земеделие, за самонастаняване в имотите ти. Успех.

10.07.2013 в 21:38

 
Re: Как да си вляза в нивите който съм наел????Проблем

blagodarq

10.07.2013 в 22:46

 
Re: Как да си вляза в нивите който съм наел????Проблем

blagodarq

10.07.2013 в 22:46

 
Re: Как да си вляза в нивите, който съм наел?

Кмета на община та има право да и вземе земята и да тия предостви

12.07.2013 в 22:20

 
Re: Как да си вляза в нивите, който съм наел?

ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗУВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

Чл. 34. (Нов - ДВ, бр. 98 от 1997 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 13 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 10 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2012 г.) По искане на собствениците или на ползвателите на правно основание, земеделските имоти с възстановено право на собственост се изземват със заповед на кмета на общината по местонахождение на имотите от лицата, които ги ползват без правно основание, и се предоставят на собствениците им, съответно на ползвателите им на правно основание. За установяване на неправомерното ползване кметът служебно изисква информация от Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, или от регионалните му териториални структури и/или от общинската служба по земеделие по местонахождението на имотите, съответно от службата по геодезия, картография и кадастър.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Заповедта на кмета, както и отказът му да издаде такава заповед подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Заповедта на кмета се изпълнява по административен ред със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи.

(4) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Земите от общинския поземлен фонд се изземват от лицата, които ги ползват без правно основание, по реда на чл. 65 от Закона за общинската собственост.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Лицата, отстранени от ползването на имота по този ред, нямат право на обезщетение.

(6) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) В тридневен срок от датата на издаване на заповедта по ал. 1 ползвател, който ползва без правно основание земеделска земя, може да внесе по банкова сметка за чужди средства на общината сума, представляваща трикратния размер на средното годишно рентно плащане за землищата от общината през предходната година за времето на неправомерното ползване. В този случай се спира изпълнението на заповедта, като правоимащите лица се уведомяват в тридневен срок от кмета на общината по реда на Административнопроцесуалния кодекс за правото им да получат депозираната сума. В случай, че в 10-дневен срок от получаване на уведомлението правоимащите лица изразят писмено съгласие за получаване на депозираната сума, издадената заповед се отменя от кмета на общината. При липса на изрично писмено съгласие издадената заповед подлежи на незабавно изпълнение.

(7) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Условията по ал. 6 се посочват в заповедта по ал. 1.

(8) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) В случаите на неправомерно ползване на земи от държавния поземлен фонд заповедта по ал. 1 се издава от директора на областната дирекция "Земеделие". Сумите по ал. 6 се превеждат по сметка на Министерството на земеделието и храните.

(9) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) В случаите по ал. 4 сумите по ал. 6 се внасят в бюджета на общината.

23.08.2013 в 15:49

 

Ефективна ли е политиката за биопроизводство в България?

 • ЕКОДАРПОЛ ЕКОДАРПОЛ

  ЕКОДАРПОЛ  е полска компания, която произвежда органични био торове и почвени...

   
  Интерагри АД Интерагри АД

  ИНТЕРАГРИ АД е дружество с основна дейност внос, дистрибуция и продажби и сервизна дейност на...

   
  Тайтън Машинъри България Тайтън Машинъри България

  "Тайтън Машинъри България" АД е българо-американско дружество, съзадено на 6-ти...

 • Меркурий Агро ЕООД Меркурий Агро ЕООД

  Меркурий Агро ЕООД e компания за търговия на селскостопанска техника и резервни части,...

  Агрополихим АД Агрополихим АД

  Агрополихим АД е водещ производител на азотни торове в Югоизточна Европа и лидер в...

  Варекс ООД Варекс ООД

  "ВАРЕКС" ООД - новаторски подход СЕРИОЗНИ МАШИНИ ЗА СЕРИОЗНИ СТОПАНИ!  ...

 • Байер КропСайанс Байер КропСайанс

  Предмет на дейност: Производство и търговия с препарати за растителна защита и семена рапица....

  Еуралис Семена ЕООД Еуралис Семена ЕООД

  Еуралис Семанс е семенарският отдел на Еуралис Груп – френски кооператив, съставен...

  Металагро АД Металагро АД

  Металагро АД е български производител на хедери за жътва на слнчоглед, царевица, приставки...

 • Мадара АГРО ЕООД Мадара АГРО ЕООД

  „Мадара АГРО“ ЕООД е един от най-големите производители на земеделска техника в...

  КАМТ АД КАМТ АД

  Производство на почвообработваща техника    Специализирана е в производството...

   МК ГУМИ ООД МК ГУМИ ООД

  МК ГУМИ ООД е компания, занимаваща се с внос и търговия на едро и дребно с гуми. Фирмата...

forum