x
съобщение
Нямате нови писма.
Известия за коментари
Известия за коментари
Нямате нови известия.
Мнения в абонирани
Мнения в абонирани
Добави приятел
Приятели
Нямате нови покани за приятелство.
Дейност на приятели
Дейност на приятели
Вход през фейсбук

За субсидиите и данъците

РАЗЯСНЕНИE ИЗХ. № 2-1191 ОТ 29.06.2010 Г. НА НАП ОТНОСНО: ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ СУБСИДИИ СЪГЛАСНО ЗДДФЛ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕВъв Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция "ОУИ" ……… с вх. № ……… са поставени въпроси във връзка с дейността на физическото лице като регистриран земеделски производител. Земеделският производител е одобрен за финансиране на дейността по Мярка 112 по Програма за развитие на селските райони /ПРСП/ и на 16.02.2010 г. е получил първият транш от одобрената сума за финансиране. Част от субсидията – ? - е била използвана за закупуване на дълготрайни активи /оранжерия и земеделска земя/
Въпросите са:
1. Получената субсидия или част от нея подлежат ли на облагане с авансов данък?
2. Как следва да се третира прихода от субсидията съгласно ЗДДФЛ?
При така представената информация, изразяваме следното принципно становище:
В ЗДДФЛ не е регламентирано специално данъчно третиране на получените субсидии, поради което същите следва да се разглеждат обвързано с общите правила за облагане и деклариране на доходите от дейността, за която са предназначени.
По смисъла на чл. 2 от ЗДДФЛ, обект на облагане с данък са доходите на местните и чуждестранните физически лица. На основание чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. Според чл. 11, ал. 1, т. 1 и т. 2 от с.з. доходът /в случая полученият първи транш от субсидията/, се смята за придобит на датата на плащането /при плащане в брой/ или на датата на заверяване на сметката на получателя на дохода /при безналично плащане/.
Съгласно чл. 16, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаемият доход и данъчната основа се определят за всеки източник на доход поотделно, съгласно разпоредбите на този закон.
Видно от запитването, физическото лице е регистриран земеделски производител и няма регистрация като търговец по Търговския закон, но липсва информация дали субсидията е свързана с производството на непреработени продукти от селското стопанство. По смисъла на § 1, т. 21 от ДР на ЗДДФЛ "непреработен продукт от селско стопанство" е всеки първичен продукт, получен от растенията и животните, който се използва в естествен вид, без да е подлаган на технологична обработка или преработка, в резултат на която да са настъпили физико-химични изменения в състава.
Ако субсидията е получена за дейността по производство на непреработени продукти от селското стопанство /с изключение на производство на декоративна растителност/, същата се счита за облагаем доход от друга стопанска дейност по чл. 29, т. 1 от ЗДДФЛ. В случая облагаемият доход се определя като придобитият доход се намалява с 60 на сто разходи за дейността.
Ако субсидията е получена за дейността по производство на преработени продукти от селското стопанство /включително от продажба на произведена декоративна растителност/, същата се счита за облагаем доход от друга стопанска дейност по чл. 29, т. 2, буква "а" от ЗДДФЛ. В случая облагаемият доход се определя като придобитият доход се намалява с 40 на сто разходи за дейността.
Съгласно чл. 43, ал. 1 от ЗДДФЛ физическото лице /регистриран земеделски производител/, придобило доход от стопанска дейност по чл. 29, дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход и вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка за месеците на тримесечието, през което е придобит облагаемият доход. Данъчната ставка е 10 на сто /чл. 43, ал. 3 от ЗДДФЛ/.
Според чл. 43, ал. 4 от ЗДДФЛ когато платец на дохода от стопанска дейност е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му. Срокът за внасяне на данъка е до 10-то число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан /чл. 65, ал. 10 от ЗДДФЛ/.
Алинея 4 на чл. 43 не се прилага, когато лицето, придобиващо дохода, е самоосигуряващо се лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване и декларира това обстоятелство с писмена декларация пред платеца на дохода /чл. 43, ал. 5 от ЗДДФЛ/.
Когато платецът на дохода от стопанска дейност не е предприятие или самоосигуряващо се лице, както и когато лицето, придобиващо дохода, е самоосигуряващо се и е декларирало това обстоятелство пред платеца на дохода, размерът на данъка се определя и данъкът се внася от лицето, придобило дохода /чл. 43, ал. 6 от ЗДДФЛ/. Срокът за внасяне на данъка е до 15-то число на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода /чл. 67, ал. 1 от ЗДДФЛ/.
Данъкът по чл. 43 се внася в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на НАП по постоянен адрес на физическото лице /чл. 68, ал. 1 от ЗДДФЛ/.
Годишната данъчна основа за облагаемия доход по чл. 29 от ЗДДФЛ, придобит през данъчната година, се определя съгласно чл. 30 от с.з. За данъчната 2010 г. физическото лице следва да декларира облагаемия доход по чл. 29, т. 1, съответно т. 2, буква "а" от ЗДДФЛ, по реда на чл. 50, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ в срок до 30.04.2011 г.

08.12.2010 в 18:16

 
Re:

А някой знае ли как стои въпроса с другите субсидии.

18.12.2010 в 21:15

 
Re:

И аз през тази година получих със закъснение субсидията за единица площ за миналата година. Вместо през декември ми беше изплатени през март.
И тя ли подлежи на облагане?

19.12.2010 в 11:32

 
Re:

абе нека някои от даначното се включи и обясни за тея данаци

19.12.2010 в 15:52

 
Re:

много добре написано,но не ми стана ясно ако си взел субсидия по 112 мярка и всичко си инвестирал,но имаш трайни насъждения които още не плододават тогава какво дължиш на Дянков?

19.12.2010 в 18:29

 
Re:

Андрешко, ако имаш фирма-субсидията ти се явява приход-от прихода изваждаш разхода/инвестициите, които си направил/, изваждаш и осигуровките и имаш данъчна печалба, която се облага с 10 или 15% в зависимост от вида на фирмата.

Ако си нямаш фирма -от субсидията изваждаш 60% признати недокументални разходи и върху остатъка плащаш 10% плосък данък.

Това е, което измисли Дянков от 2010 година

19.12.2010 в 18:53

 
Re:

Много гадно!!!

19.12.2010 в 22:13

 
Re:

по груби сметки ако сте млади фермери по 112 и сте получили 25000 данака е около или над 1000 лева за првия транш???

19.12.2010 в 22:30

 
Re:Гошо

За частта от субсидията, която си получил през 2010 независимо, че е за 2009 г.-да, дължиш данък.Всъщност субсидията директно не се облага-ще ти се прибави към доходите от другата дейност и след приспадане на признатите 60 или 40% разходи-10% данък/ако не си фирма/

19.12.2010 в 22:35

 
Re:

благодаря разбрах как се смята

19.12.2010 в 22:46

 

Ефективна ли е политиката за биопроизводство в България?

 • Агромашина Груп Агромашина Груп

  Агромашина груп предлага всичко за земеделието – нови трактори Same, Kubota, Lamborghini....

   
  Агрополихим АД Агрополихим АД

  Агрополихим АД е водещ производител на азотни торове в Югоизточна Европа и лидер в...

   
  Pioneer - Пионер Семена България ЕООД Pioneer - Пионер Семена България ЕООД

  ПИОНЕР СЕМЕНА БЪЛГАРИЯ ЕООД е официалният представител на ДюПон Пионер в България. Фирмата...

 • Тракбул ООД Тракбул ООД

  " ТРАКБУЛ " ООД   - Стара Загора е директен вносител на пълната гама...

  Мадара АГРО ЕООД Мадара АГРО ЕООД

  „Мадара АГРО“ ЕООД е един от най-големите производители на земеделска техника в...

  АГРИТРЕЙД-БГ ООД АГРИТРЕЙД-БГ ООД

  АГРИТРЕЙД-БГ ООД извършва продажба и сервиз на нова и употребявана земеделска техника и...

 • Агритоп ЕООД Агритоп ЕООД

  Фирма АГРИТОП ЕООД започва дейността си през 2005 г. с тясна насоченост към животновъдния...

  Оптиком ООД Оптиком ООД

  Заедно с грижа и оптимални решения за Вашето стопанство   ОПТИКОМ ООД  е...

  ЕКОДАРПОЛ ЕКОДАРПОЛ

  ЕКОДАРПОЛ  е полска компания, която произвежда органични био торове и почвени...

 • Кубота България /КББГ ЕООД/ Кубота България /КББГ ЕООД/

  Кубота България /КББГ ЕООД/ е изключителен представител на световно известната японска марка...

  Еуралис Семена ЕООД Еуралис Семена ЕООД

  Еуралис Семанс е семенарският отдел на Еуралис Груп – френски кооператив, съставен...

  Интерагри АД Интерагри АД

  ИНТЕРАГРИ АД е дружество с основна дейност внос, дистрибуция и продажби и сервизна дейност на...

forum