x
съобщение
Нямате нови писма.
Известия за коментари
Известия за коментари
Нямате нови известия.
Мнения в абонирани
Мнения в абонирани
Добави приятел
Приятели
Нямате нови покани за приятелство.
Дейност на приятели
Дейност на приятели
Вход през фейсбук

Данъци и субсидии

Колеги, нещо не мога да разбера...

От една страна, тази година вече ще трябва да плащаме данък върху печалбата (дохода). Срокът за юридически лица е до 31 Март.
От друга, оказа се че субсидиите трябва да се включат като доход в годишните данъчни декларации.
Ето и въпросите:

- при условие, че субсидията ЗА 2010 година се получава през 2011, в коя данъчна декларация трябва да се включи? За коя година? Знам колко тъпо звучи въпроса, но има и продължение...

- все още не знаем кой е одобрен за субсидия и кой не е. Съответно ако трябва да декларираме субсидиите, боб ли да хвърляме дали наистина ще ги получим? ОК, СЕПП може и да се получат и преди 31 Март, но защо трябва счетоводителите ми да чакат последната минута? Защо трябва да губя отстъпките за ранно плащане на данъка за физическо лице? Ами при закъснение на агроекологията или нещо друго например? Кога ще може поне да се пусне списък на одобрените субсидии?

Моля, ако някой има повече яснота по въпроса, да отговори. Админите спокойно могат да отнесат въпроса и към "отговорните" институции.

08.01.2011 в 20:51

 
Re:

админите заключете темата

08.01.2011 в 20:56

 
Re:

Викторе,ти май си доста тъп...???

08.01.2011 в 21:29

 
Re:

Тебе трябва да те заключат не темата ти

08.01.2011 в 21:39

 
Re:

някои може ли да обясни имам овощни насаждения,които са млади и не плододават още, а съм взел пари по европрограми и еденица площ.Дължа ли нещо на Дянков.

08.01.2011 в 21:44

 
Re:

Ако не си фирма-субсидията се отчита в годината на получаването.
Така, че не чакай, а просто си подавай декларацията за 2010 с частта от субсидиите, които си получила тогава.

09.01.2011 в 00:19

 
Re:до Адриана

не ми стана ясно дали само от голата субсидия трябва да плащам процент на държавата и дали има разлика от пари взети по програма и пари взети от еденица площ всички ли са в един кюп?

09.01.2011 в 10:22

 
Re:овощар

Копирах едно писмо от НАП, което е отговора.
А на "ненападжийски" език означава-да-субсидията, дори и без друг доход се облага с 10% след като се извадят60% и осигуровките

РАЗЯСНЕНИE ИЗХ. № 2-1191 ОТ 29.06.2010 Г. НА НАП ОТНОСНО: ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ СУБСИДИИ СЪГЛАСНО ЗДДФЛ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕВъв Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция "ОУИ" ……… с вх. № ……… са поставени въпроси във връзка с дейността на физическото лице като регистриран земеделски производител. Земеделският производител е одобрен за финансиране на дейността по Мярка 112 по Програма за развитие на селските райони /ПРСП/ и на 16.02.2010 г. е получил първият транш от одобрената сума за финансиране. Част от субсидията – ? - е била използвана за закупуване на дълготрайни активи /оранжерия и земеделска земя/
Въпросите са:
1. Получената субсидия или част от нея подлежат ли на облагане с авансов данък?
2. Как следва да се третира прихода от субсидията съгласно ЗДДФЛ?
При така представената информация, изразяваме следното принципно становище:
В ЗДДФЛ не е регламентирано специално данъчно третиране на получените субсидии, поради което същите следва да се разглеждат обвързано с общите правила за облагане и деклариране на доходите от дейността, за която са предназначени.
По смисъла на чл. 2 от ЗДДФЛ, обект на облагане с данък са доходите на местните и чуждестранните физически лица. На основание чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. Според чл. 11, ал. 1, т. 1 и т. 2 от с.з. доходът /в случая полученият първи транш от субсидията/, се смята за придобит на датата на плащането /при плащане в брой/ или на датата на заверяване на сметката на получателя на дохода /при безналично плащане/.
Съгласно чл. 16, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаемият доход и данъчната основа се определят за всеки източник на доход поотделно, съгласно разпоредбите на този закон.
Видно от запитването, физическото лице е регистриран земеделски производител и няма регистрация като търговец по Търговския закон, но липсва информация дали субсидията е свързана с производството на непреработени продукти от селското стопанство. По смисъла на § 1, т. 21 от ДР на ЗДДФЛ "непреработен продукт от селско стопанство" е всеки първичен продукт, получен от растенията и животните, който се използва в естествен вид, без да е подлаган на технологична обработка или преработка, в резултат на която да са настъпили физико-химични изменения в състава.
Ако субсидията е получена за дейността по производство на непреработени продукти от селското стопанство /с изключение на производство на декоративна растителност/, същата се счита за облагаем доход от друга стопанска дейност по чл. 29, т. 1 от ЗДДФЛ. В случая облагаемият доход се определя като придобитият доход се намалява с 60 на сто разходи за дейността.
Ако субсидията е получена за дейността по производство на преработени продукти от селското стопанство /включително от продажба на произведена декоративна растителност/, същата се счита за облагаем доход от друга стопанска дейност по чл. 29, т. 2, буква "а" от ЗДДФЛ. В случая облагаемият доход се определя като придобитият доход се намалява с 40 на сто разходи за дейността.
Съгласно чл. 43, ал. 1 от ЗДДФЛ физическото лице /регистриран земеделски производител/, придобило доход от стопанска дейност по чл. 29, дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход и вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка за месеците на тримесечието, през което е придобит облагаемият доход. Данъчната ставка е 10 на сто /чл. 43, ал. 3 от ЗДДФЛ/.
Според чл. 43, ал. 4 от ЗДДФЛ когато платец на дохода от стопанска дейност е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му. Срокът за внасяне на данъка е до 10-то число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан /чл. 65, ал. 10 от ЗДДФЛ/.
Алинея 4 на чл. 43 не се прилага, когато лицето, придобиващо дохода, е самоосигуряващо се лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване и декларира това обстоятелство с писмена декларация пред платеца на дохода /чл. 43, ал. 5 от ЗДДФЛ/.
Когато платецът на дохода от стопанска дейност не е предприятие или самоосигуряващо се лице, както и когато лицето, придобиващо дохода, е самоосигуряващо се и е декларирало това обстоятелство пред платеца на дохода, размерът на данъка се определя и данъкът се внася от лицето, придобило дохода /чл. 43, ал. 6 от ЗДДФЛ/. Срокът за внасяне на данъка е до 15-то число на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода /чл. 67, ал. 1 от ЗДДФЛ/.
Данъкът по чл. 43 се внася в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на НАП по постоянен адрес на физическото лице /чл. 68, ал. 1 от ЗДДФЛ/.
Годишната данъчна основа за облагаемия доход по чл. 29 от ЗДДФЛ, придобит през данъчната година, се определя съгласно чл. 30 от с.з. За данъчната 2010 г. физическото лице следва да декларира облагаемия доход по чл. 29, т. 1, съответно т. 2, буква "а" от ЗДДФЛ, по реда на чл. 50, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ в срок до 30.04.2011 г.

09.01.2011 в 11:17

 
Re:112

с една приказка щото аз се занимавам с домати не съм счетоводител и съм със средно образование ще плащам ли данък на субсидията от мярка 112 или не тия пари не са дохода ми за 1година а ги дават за 3години

10.01.2011 в 16:43

 
Re:

Много си прав !А и друго: субсидиите,които се дават нали са с цел подпомагане /аз например съм получил за подпомагане на глава животно/,тогава що се третират като доход. Правя аналогия например с месечните добавки за деца,или обезщетенията от бюрото по труда или...и т.н. и т.н. както те не се разглеждат ,като доход така би следвало и за субсидиите по пътя на логиката...??? И ако има някой компетентен,защото не ми е ясно каква е разликата между доход, приход, субсидия,дотация?!? След като ще се облагат "субсидиите",защо тогава ги наричат "субсидии" , а не "приходи"?!
субсидия мн. субсидии, ж. Материална или парична помощ, давана на учреждения, организации от държавата или от други институции.

10.01.2011 в 21:03

 

Ефективна ли е политиката за биопроизводство в България?

 • Еуралис Семена ЕООД Еуралис Семена ЕООД

  Еуралис Семанс е семенарският отдел на Еуралис Груп – френски кооператив, съставен...

   
  Кубота България /КББГ ЕООД/ Кубота България /КББГ ЕООД/

  Кубота България /КББГ ЕООД/ е изключителен представител на световно известната японска марка...

   
  Металагро АД Металагро АД

  Металагро АД е български производител на хедери за жътва на слнчоглед, царевица, приставки...

 • МК ГУМИ ООД МК ГУМИ ООД

  МК ГУМИ ООД е компания, занимаваща се с внос и търговия на едро и дребно с гуми. Фирмата...

  Универсал НВГ Универсал НВГ

  Универсал-НВГ ООД е създадена през 1990 г. В търговията със селскостопански машини...

  Варекс ООД Варекс ООД

  "ВАРЕКС" ООД - новаторски подход СЕРИОЗНИ МАШИНИ ЗА СЕРИОЗНИ СТОПАНИ!  ...

 • Тракбул ООД Тракбул ООД

  " ТРАКБУЛ " ООД   - Стара Загора е директен вносител на пълната гама...

   НИК Електроникс ООД НИК Електроникс ООД

   НИК Електроникс ООД e вносител на Trimble за България - GPS навигации, автопилоти и...

   Агротрон - М Агротрон - М

  Агротрон-М се занимава с внос на трактори, комбайни и земеделски инвентар от Европа.  ...

 • АГРИТРЕЙД-БГ ООД АГРИТРЕЙД-БГ ООД

  АГРИТРЕЙД-БГ ООД извършва продажба и сервиз на нова и употребявана земеделска техника и...

  АГРОЛА ООД АГРОЛА ООД

  ”АГРОЛА” ООД , ЕИК 114685177 е със седалище и адрес на управление: гр. Плевен,...

  Меркурий Агро ЕООД Меркурий Агро ЕООД

  Меркурий Агро ЕООД e компания за търговия на селскостопанска техника и резервни части,...

forum